Lagen är för oss

Skatteverket gör revision i Göteborg, läste jag i tidningen. Ibland görs det till företag, som man vill granska närmare. Revisorn kanske givit ut bristfälliga uppgifter av misstag. Detta behöver inte leda till något negativt, utan att saker och ting förklaras och rättas till. Jag kan tycka att det är bra med olika instanser, som ser till att lagen följs. Det betyder för mig en tryggare samhälle. Trafiken är trygg, om alla kan reglerna. Sjukvården kan lyckas om personalen har utbildning och följer rutinerna. Lagar behövs.